Poradní orgány vedení fakulty

Rozšířené kolegium děkana

Zřízeno Příkazem děkana č. 3/2020 dne 17. 9. 2020 jako trvalý poradní orgán vedení fakulty.

Personální obsazení

Koordinátor webové prezentace
Koordinátor studia v anglickém jazyce
Koordinátor projektů Operačních programů
Koordinátor celofakultních aktivit IT
Koordinátor Partnerského programu