prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Poradní orgány vedení fakulty
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1473
Fax
224 922 797
E-mail
Vladimir.Baumruk@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/people/person/Baumruk_Vladimir/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F -185, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 251, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2