prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

Pracoviště
Vedení fakulty
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1312
95155 2854
Fax
224 922 797
E-mail
Jan.Franc@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/franc_jan/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 293, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
L 031 (105), přízemí, Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8