RNDr. Tereza Martínková Bártlová, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Oddělení propagace a mediální komunikace
Telefon
95155 1666
Fax
222 323 390
E-mail
bartlova@karlin.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~bartlova/
Místnost / budova
M 208, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208