RNDr. Tereza Martínková Bártlová, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Oddělení propagace a mediální komunikace
Telefon
95155 1666
Fax
222 323 390
E-mail
tereza.bartlova@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M 208, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2