doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.

Pracoviště
Vedení fakulty
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4255
Fax
257 223 293
E-mail
vk@ufal.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ufal.mff.cuni.cz/~kubon/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 422, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1