doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Pracoviště
Vedení fakulty
Vědecká rada
Katedra matematické analýzy
Telefon
951 553 269
Fax
222 323 390
E-mail
rokyta@karlin.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 229 (3014), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8