prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra matematické analýzy
Telefon
95155 3262
E-mail
Miroslav.Husek@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~mhusek
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 254 (3025), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8