RNDr. Silvie Černá, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1351
E-mail
silvie.maskova@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 106, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Jsem experimentální fyzik na Katedře fyziky kondenzovaných látek.

 

Vzdělání

2013 PhD. ve fyzice kondenzovaných látek, MFF UK (Téma disertační práce: Structure and magnetic properties of f-electron compounds and their hydrides)

2010, RNDr. ve fyzice kondenzovaných látek, MFF UK (Hydrides of uranium intermetallic compounds)

 

Zaměstnání

2013-současnost: asistent na Katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK

2007–2013: vědecký pracovník na Katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK

 

Zahraniční pobyty

2017–2018: 10-mesíční výzkumný pobyt v „Academic Centre for Materials and Nanotechnology (ACMiN), AGH University of Science and Technology in Cracow“ v rámci programu „Visegrad /V4EaP Scholarship Program“.

 

Ocenění

2015: „Early Career research award“ na konferenci 45émes Journées des Actinides.

 

Odborné zaměření

příprava a charakterizace vzácnozeminných a uranových intermetalických sloučenin se zaměřením na vliv absorpce vodíku na jejich krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti.

 

Organizace konferencí

Hlavní organizátor konference Prague Colloquium on f-electron Systems, Prague, the Czech republic (2018).

Člen organizačního výboru konference Cracow Colloquium on f-electron Systems, Cracow, Poland (2021).

 

Publikační činnost

(spolu)autor 53 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech (podle WoS).

 

Výuka na MFF UK

NFPL163  Fyzika magnetických materiálů

NFPL076  Metody studia interakcí v magnetických systémech