RNDr. Silvie Černá, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1351
E-mail
maskova@mag.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 106, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Zabývám se přípravou a charakterizací vzácnozeminných a uranových intermetalických sloučenin se zaměřením na vliv absorpce vodíku na jejich krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti. Hlavní organizátor konference Prague Colloquium on f-electron Systems