Poradní orgány vedení fakulty

Inventarizační a likvidační komise

Poradní orgán tajemníka fakulty.

Kontakt

Personální obsazení