doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1227
Fax
22491 1061
E-mail
svoboda_p@seznam.cz
Domácí stránka
http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/kfkl/index.php/cs/zam/40
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 153, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2