doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1227
E-mail
svoboda@mag.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://kfkl.cz/cs/zam/40
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 153, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208