Ilona Pawlasová

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Správní oddělení
Telefon
95155 4201
E-mail
ilona.pawlasova@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
S 120, 1. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1