Bc. Magdaléna Kokešová

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Fyzikální ústav UK
Studijní oddělení
Telefon
95155 1630
Fax
224 922 797
E-mail
kokesova@karlov.mff.cuni.cz
Místnost / budova
F 234, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208