Pavel Michálek

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Správa budov
Telefon
95155 1322
95155 2116
Mobilní telefon
775 541 042
E-mail
pavel.michalek@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M -298, 2. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
T 106 (209), 1. patro, Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8