Pavel Michálek

Pracoviště
Správa budov
Telefon
951551322
951552116
Mobilní telefon
775541042
E-mail
michalek@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M -298, 2. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
T 106 (209), 1. patro, Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8