doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4238
Fax
257 531 014
E-mail
klazar@kam.mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://kam.mff.cuni.cz/~klazar/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 224, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1