prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1345
E-mail
Josef.Stepanek@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/people/person/Stepanek_Josef/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F -185, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 266, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2