RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra chemické fyziky a optiky
Telefon
95155 1241
Fax
95155 1249
E-mail
vojtech.kapsa@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
M 189, 1. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2