doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Kabinet výuky obecné fyziky
Telefon
95155 1459
E-mail
Martin.Vlach@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
M -192, 1. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
F 161, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 162, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Profesní životopis

2004Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Diplomová práce: „Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al“, vedoucí práce: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2005 Vědecký pracovník, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
2009Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Disertační doktorská práce: „Precipitační procesy v lehkých konstrukčních slitinách“, školitelka: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2010 Odborný asistent, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2012 Proděkan MFF UK pro PRopagaci. 
2018Habilitace (doc) v oboru Fyzika – fyzika kondenzovaných látek.
2018Člen kolegia odborníků/expertní komise TA ČR programu ÉTA a ZÉTA.
2018Člen poroty soutěže pro talentované studenty „České hlavičky“.
2019Člen správní rady „Elixír do škol, z. ú.“.
2019„Cena Wernera Koestera“ udělená Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM).
2020Člen správní rady „Česká hlava PROJEKT, z. ú.“.
2022Prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy – „agenda, profesní profil“.
2023Člen kolegia odborníků SIGMA, TA ČR (Dílčí cíl 2, Dílčí cíl 3).

Odborné zaměření

Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg- a Al-; vliv vodíku na defekty krystalové mříže; elektrická rezistometrie; mechanické vlastnosti kovů; diferenční skenovací kalorimetrie; experimentální fyzika.


Zahraniční pobyty

2006 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2007 DESY Hamburg, Německo – 1 měsíc.
2009 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2010 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
ESFR Grenoble, Francie – 1 měsíc.

Další aktivity

Spolupráce na scénáři seriálu a knize České televize „Rande s fyzikou“. Spolupráce na scénáři pořadu České televize „Zprávičky/Víte proč?“. Vedoucí organizačního výboru MFF UK FilmFestu 2012MFF UK FotoFestu 2013. Vedoucí projektu Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, který obdržel řadu prestižních národních (např. Patrimonium pro futuro) i mezinárodních ocenění (Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra).

Řešitel několika grantů GAČR, působí také jako hodnotitel v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA agentury TAČR. Podílí se na experimentální složce výuky základního bakalářského kurzu fyziky na MFF UK a také na popularizaci fyziky mezi studenty středních škol. Kromě těchto činností vyučoval na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze. V rámci mezifakultních dohod působil jako demonstrátor fyzikálních experimentů pro Přírodovědeckou fakultu UKFJFI ČVUT.

Spoluautor knihy s historickou tématikou Cesty nesmrtelných, která mapuje osudy a hroby matematiků, fyziků a astronomů na Olšanských hřbitovech, Malostranském a Vinohradském hřbitově. Věnoval se také záchraně hrobového místa českého buditele Stanislava Vydry na pražských Olšanech.

Je spoluautor publikace Tenkrát v Listopadu, která nabízí specifický úhel pohledu na zlomové dění roku 1989 na Matfyzu.


Publikace

104 publikací celkem (jako spoluautor či autor) – z toho 79 publikací v mezinárodních časopisech a sbornících konferencí, 2 výzkumné zprávy, 6 monografií (jako spoluautor), 2 užitné vzory a 1 patent. Více než 780 registrovaných citací dle Web of Science, h-index 16.