doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Kabinet výuky obecné fyziky
Telefon
95155 1459
E-mail
Martin.Vlach@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
M -192, 1. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
F 161, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 162, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Profesní životopis

2004Mgr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Diplomová práce: „Studium precipitačních dějů ve slitinách na bázi Mg resp. Al“, vedoucí práce: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2005 Vědecký pracovník, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2006 RNDr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
2009Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. Disertační doktorská práce: „Precipitační procesy v lehkých konstrukčních slitinách“, školitelka: doc. RNDr. I. Stulíková, CSc.
2010 Odborný asistent, Kabinet výuky obecné fyziky, MFF UK, Praha.
2012 Proděkan MFF UK pro PRopagaci. 
2018<big>Habilitace (doc) v oboru Fyzika – fyzika kondenzovaných látek.</big>
2018<big>Člen kolegia odborníků/expertní komise TA ČR programu ÉTA a ZÉTA.</big>
2018<big>Člen poroty soutěže pro talentované studenty „České hlavičky“.</big>
2019<big>Člen správní rady „Elixír do škol, z. ú.“.</big>
2019<big>„Cena Wernera Koestera“ udělená Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM).</big>
2020<big>Člen správní rady „Česká hlava PROJEKT, z. ú.“.</big>

Odborné zaměření

Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg- a Al-; vliv vodíku na defekty krystalové mříže; elektrická rezistometrie; mechanické vlastnosti kovů; diferenční skenovací kalorimetrie; experimentální fyzika.


Zahraniční pobyty

2006 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2007 DESY Hamburg, Německo – 1 měsíc.
2009 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
2010 Universität Göttingen, Institut für Materialphysik, Německo – 1 měsíc.
ESFR Grenoble, Francie – 1 měsíc.

Další aktivity

Spolupráce na scénáři seriálu a knize České televize „Rande s fyzikou“. Spolupráce na scénáři pořadu České televize „Zprávičky/Víte proč?“. Vedoucí organizačního výboru MFF UK FilmFestu 2012MFF UK FotoFestu 2013. Vedoucí projektu Záchrana a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, který obdržel řadu prestižních národních (např. Patrimonium pro futuro) i mezinárodních ocenění (Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra).

Řešitel několika grantů GAČR, působí také jako hodnotitel v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA agentury TAČR. Podílí se na experimentální složce výuky základního bakalářského kurzu fyziky na MFF UK a také na popularizaci fyziky mezi studenty středních škol. Kromě těchto činností vyučoval na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze. V rámci mezifakultních dohod působil jako demonstrátor fyzikálních experimentů pro Přírodovědeckou fakultu UKFJFI ČVUT.

Spoluautor knihy s historickou tématikou Cesty nesmrtelných, která mapuje osudy a hroby matematiků, fyziků a astronomů na Olšanských hřbitovech, Malostranském a Vinohradském hřbitově. Věnoval se také záchraně hrobového místa českého buditele Stanislava Vydry na pražských Olšanech.

Je spoluautor publikace Tenkrát v Listopadu, která nabízí specifický úhel pohledu na zlomové dění roku 1989 na Matfyzu.


Publikace

98 publikací celkem (jako spoluautor či autor) – z toho 78 publikací v mezinárodních časopisech a sbornících konferencí, 2 výzkumné zprávy, 6 monografií (jako spoluautor), 2 užitné vzory a 1 patent. Více než 600 registrovaných citací dle Web of Science, h-index 15.