prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

Pracoviště
Vedení fakulty
Vědecká rada
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav částicové a jaderné fyziky
Telefon
95155 2456
95155 1226
Mobilní telefon
778 462 881
E-mail
Zdenek.Dolezal@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ipnp.cz/dolezal
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 833 (916), 8. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
M 248, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2