doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4276
Fax
257 223 293
E-mail
Ondrej.Bojar@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www1.cuni.cz/~obo/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 423, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1