Poradní orgány vedení fakulty

Komise pro etiku ve výzkumu

Členy komise jmenoval děkan v květnu 2021 na tříleté funkční období.

Personální obsazení

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208