Poradní orgány vedení fakulty

Komise pro etiku ve výzkumu

Členy komise jmenoval děkan v květnu 2021 na tříleté funkční období.

Personální obsazení