Poradní orgány vedení fakulty

Komise pro etiku ve výzkumu

členy komise jmenoval děkan 1. 5. 2018 na tři roky

Personální obsazení