RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3216
Fax
222 323 394
E-mail
Oldrich.Ulrych@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~ulrych
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 387 (4036), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208