prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav formální a aplikované lingvistiky
Telefon
95155 4272
Fax
257 223 293
E-mail
Eva.Hajicova@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://ufal.mff.cuni.cz/~hajicova/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 407, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1