Mgr. Jiří Kuča

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Knihovna fakulty
Telefon
95155 1253
E-mail
Jiri.Kuca@mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 146, 1. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208