Lidé

Matematická sekce

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Proděkan Matematické sekce
Telefon 951 55 3373
Místnost K 482 (5029)

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Vedoucí katedry KMA
Telefon 951 55 3250
Místnost K 280 (3033)

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Vedoucí katedry KNM
Telefon 951 55 3387
Místnost K 481 (5018)

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Vedoucí katedry KPMS
Telefon 951 55 3343
Místnost K 155 (2029)

Hana Orosová,
Sekretářka proděkana
Telefon 951 55 3364
Místnost K 459 (5019)


Katedra algebry

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry

Bc. Johanka Čablíková,
Sekretářka
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)


Katedra didaktiky matematiky

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Zástupce vedoucího katedry
Telefon 951 55 3355
Místnost K 456 (5043)

Mgr. Alena Blažková,
Sekretářka
Telefon 951 55 3226
Místnost K 424 (5011)


Katedra matematické analýzy

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Vedoucí katedry
Telefon 951 55 3250
Místnost K 280 (3033)

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Telefon 951 55 3403
Místnost K 208 (4005)

Helena Pištěková,
Sekretářka
Telefon 951 55 3246
Místnost K 279 (3032)


Daniela Dobešová,
Sekretářka
Telefon
Místnost K 279 (3032)


Katedra numerické matematiky

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Vedoucí katedry
Telefon 951 55 3387
Místnost K 481 (5018)

doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího katedry
Telefon 951 55 3362
Místnost K 460 (5041)


Hana Orosová,
Sekretářka
Telefon 951 55 3364
Místnost K 459 (5019)


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Vedoucí katedry
Telefon 951 55 3343
Místnost K 155 (2029)

doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry
Telefon 951 55 3400
Místnost K 234 (3020)

Ing. Lucie Naxerová,
Sekretářka
Telefon 951 55 3287
Místnost K 134 (2026)


Michala Polanecká, DiS.
Sekretářka
Telefon 951 55 3287
Místnost K 134 (2026)Matematický ústav UK

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Zástupce ředitele
Telefon 951 55 3208
Místnost K 384 (4044)

Bc. Martina Kašparová,
Sekretářka
Telefon 951 55 3203
Místnost K 377 (4050)
Christoph Allolio, Ph.D.

Christoph Allolio
Membránová biofyzika, elasticita závislá na křivosti, aplikovaná diferenciální geometrie, elektrostatika kontinua, mezifázové jevy, molekulární simulace, multiscale simulace, stochastické procesy, elektronová struktura.

Jan Andreas Scherz, M.Sc., Ph.D.

Jan Andreas Scherz
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost

Anna Balci, Ph.D.

Anna Balci
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3367
Místnost K 225 (3040)
calculus of variations, regularity theory and numerical analysis for nonlinear models

Alexey Barsukov, Ph.D.

Alexey Barsukov
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost K 307 (4005)
Constraint Satisfaction, univerzální algebra.

doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

Tomáš Bárta
Docent | KMA
Telefon 951 55 3267
Místnost K 226 (4010)
Evoluční a integrodiferenciální rovnice, obyčejné diferenciální rovnice, asymptotické chování

doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Libor Barto
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Výpočetní složitost, univerzální algebra, constraint satisfaction problems.

Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.

Barbora Benešová
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3367
Místnost K 225 (3040)
Variační počet a slabá zdola polospojitost; Parciální diferenciální rovnice - existence slabého řešeni; Aplikace v mechanice kontinua - modely pevných látek a jejicj matematická analýza

Isaac Bird, Ph.D.

Isaac Bird
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Komutativní algebra.

Mgr. Alena Blažková,

Alena Blažková
THP | KDM
Telefon 951 55 3226
Místnost K 424 (5011)

Mgr. Vahid Borji, Ph.D.

Vahid Borji
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3222
Místnost K 452 (5045)
Didaktika matematiky - porozumění pojmům ve výuce matematiky (na základě teorie APOS), využití technologií ve výuce matematiky (GeoGebra, Maple atd.), příprava budoucích učitelů matematiky.

doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.

Miroslav Bulíček
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3210
Místnost K 354 (4026)
Parciální diferenciální rovnice - existenční teorie, regularita, stabilita řešení; termodynamika kontinua; matematická analýza a  modelování proudění a deformace materiálů s komplikovanou reologií

RNDr. Daniel Cameron Campbell, Ph.D.

Daniel Cameron Campbell
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3214
Místnost K286 (3039)

Erin Claire Carson, Ph.D.

Erin Claire Carson
Odborný asistent | KNM
Telefon 951 55 3376
Místnost
numerická lineární algebra, maticové výpočty na výkonných počítačových architekturách, paralelní algoritmy

Scott Congreve, Ph.D.

Scott Congreve
Odborný asistent | KNM
Telefon
Místnost

RNDr. Zdeňka Crkalová,

Zdeňka Crkalová
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3218
Místnost K 389 (4037)
Výkonná a technická redaktorka časopisu Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae.

doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D.

Marek Cúth
Docent | KMA
Telefon 951 55 3366
Místnost K 479 (5026)
Funkcionální analýza: neseparabilní Banachovy prostory (a související témata z topologie a teorie množin) studium nelineární struktury Banachových prostorů (především pak studium tzv. ,,Lipschitzovsky-volných`` Banachových prostorů)

Bc. Johanka Čablíková,

Johanka Čablíková
THP | KA
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)
Sekretářka.

RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.

Petr Čoupek
Odborný asistent | KPMS
Telefon 951 55 3418
Místnost K 151 (2027)

Nicolas Daans, Ph.D.

Nicolas Daans
Vědecký pracovník | KA
Telefon 778 552 198
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Field arithmetic, quadratic forms, number theory, connections with logic and model theory.

Souvik Dey, Ph.D.

Souvik Dey
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Komutativní algebra, homologická algebra, teorie kategorií.

Daniela Dobešová,

Daniela Dobešová
THP | KMA
Telefon 222 323 390
Místnost K 279 (3032)

prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

Vít Dolejší
Profesor | KNM
Telefon 951 55 3373
Místnost K 482 (5029)
numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic s aplikacemi v mechanice tekutin

prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Aleš Drápal
Profesor | KA
Telefon 951 55 3233
Místnost K 327 (4012a)
Algebraické a kombinatorické vlastnosti binárních systémů (lupy, kvazigrupy, levá distributivita).

Stefano Fioravanti, Ph.D.

Stefano Fioravanti
Univerzální algebra a její aplikace v teoretické informatice, umělá inteligence v algebře.

Stevan Gajović, Ph.D.

Stevan Gajović
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3420
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Teorie čísel, modulární křivky.

prof. Christian Genest,

Christian Genest
prof | KPMS
Telefon 951 55 3335
Místnost

Dr. rer. nat. Faruk Göloglu,

Faruk Göloglu
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Booleovské funkce, konečná tělesa a jejich aplikace v kryptografii.

Roman Golovko, Ph.D.

Roman Golovko
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3209
Místnost K 386 (4043)
Symplektická a kontaktní topologie, nízkodimenzionální topologie, dynamické systémy.

Dr. rer. nat. Siu Hang Man, Ph.D.

Siu Hang Man
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Analytická teorie čísel.

prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

Stanislav Hencl
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3255
Místnost K 255 (3026)
Geometricka teorie funkcí, zobrazení s konečnou distorzí, vlastnosti Jakobiánu, reálné funkce více proměnných, slabá diferencovatelnost, aproximace, Variační počet , prostory funkcí

doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.

Iveta Hnětynková
Docent | KNM
Telefon 951 55 3362
Místnost K 460 (5041)

doc. RNDr. Petr Holický, CSc.

Petr Holický
Docent | KMA
Telefon 951 55 3260
Místnost K 210 (4007)
Deskriptivní teorie množin - borelovské, analytické, suslinovské, ... množiny, zobrazení, prostory, deskriptivní vlastnosti konkrétních množin v analýze. Topologické vlastnosti Banachových prostorů. některé partie z teorie reálných funkcí, teorie míry, funkcionální analýzy, topologie, ...

doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

Štěpán Holub
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Kombinatorika na slovech, formalizace matematiky.

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.

Jana Hromadová
Lektor | KDM
Telefon 951 55 3222
Místnost K 452 (5045)
Deskriptivní geometrie, analytická a syntetická geometrie, didaktika geometrie.

RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.

Jaroslav Hron
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3207
Místnost K 382 (4045)
Numerické řešení problémů proudění v biomechanice, metoda konečných prvků, paralelní řešení velkých řídkých soustav, software pro rozsáhlé výpočty.

RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Šárka Hudecová
Odborný asistent | KPMS
Telefon 951 55 3342
Místnost K 406 (5006)

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

Miroslav Hušek
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3262
Místnost K 285 (3025)
Obecná topologie (i uniformní prostory, topologické grupy)

prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Marie Hušková
| KPMS
Telefon 951 55 3277
Místnost K 153 (2028)
matematická statistika, asymptotická statistika, detekce bodů změny

doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

Michal Johanis
Docent | KMA
Telefon 951 55 3402
Místnost K 228 (3258)
Funkcionální analýza, Banachovy prostory, geometrie a struktura, izomorfní teorie, renormace - hladkost a konvexita, analýza v Banachových prostorech.

prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.

Branislav Jurčo
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3231
Místnost K 454 (5044)
Matematická fyzika, homologické a homotopické metody v teorii strun a  kvantové teorii pole, vyšší geometrické a algebraické struktury a jejich aplikace ve fyzice, BV kvantování kalibračních teorií, zobecněná geometrie

doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Vítězslav Kala
Docent | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Teorie čísel, univerzální kvadratické formy, třídová čísla, zobecněné řetězové zlomky, polotělesa.

prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Ondřej Kalenda
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3252
Místnost K 254 (3025)
Banachovy prostory - geometrická a topologická struktura, kvantitativní verze jejich vlastností, míry slabé nekompaktnosti. Operátorové algebry a Jordanovy struktury, zejména z pohledu teorie Banachových prostorů. Třídy neseparabilních Banachových prostorů a související třídy kompaktních prostorů. Deskriptivní topologie a kompaktní konvexní množiny.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Jan Kalina
| KPMS
Telefon 951 55 3419
Místnost K 132 (2025)

doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

Petr Kaplický
Docent | KMA
Telefon 951 55 3263
Místnost K 224 (4008)
Parciální diferenciální rovnice. Systémy popisující jevy daleko od > rovnovážných stavů.

Bc. Martina Kašparová,

Martina Kašparová
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3203
Místnost K 377 (4050)

prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.

Tomáš Kepka
Profesor | KA
Telefon 951 55 3236
Místnost K 327 (4012a)
Elementární teorie čísel, neasociativní algebra.

doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.

Petr Knobloch
Docent | KNM
Telefon 951 55 3369
Místnost K 457 (5018)
Metoda konečných prvků a její aplikace na simulaci nestlačitelného proudění a řešení úloh s dominantní konvekcí.

Michael Kompatscher, Ph.D.

Michael Kompatscher
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3317
Místnost K 315 (4059)
Univerzální algebra a algoritmy, constraint satisfaction problems.

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

Jan Krajíček
Profesor | KA
Telefon 951 55 3239
Místnost K 329 (4013)
Matematická logika, zejména důkazová složitost.

Joonas Kristian Niinikoski, Ph.D.

Joonas Kristian Niinikoski
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost ZIRKON

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Lukáš Krump
Lektor | MÚUK
Telefon 602 363 141
Místnost K 378 (4039)
Invariantní operátory v kontextu diferenciální geometrie a Cliffordovy analýzy. Klasická a moderní projektivní a neeuklidovská geometrie.

doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.

Svatopluk Krýsl
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3221
Místnost K 376 (4051)
Teorie symplektických Diracových operátorů. Hodgove teorie pro eliptické komplexy na hilbertovských fíbracích nad kompaktními varietami. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup v diferenciální geometrii.

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Václav Kučera
Docent | KNM
Telefon 951 55 3362
Místnost K 460 (5041)
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, dynamika tekutin, chaotická dynamika

RNDr. Pavla Kučerová,

Pavla Kučerová
| KNM
Telefon 951 55 3123
Místnost K 410 (5010)

RNDr. Kristýna Kuncová, Ph.D.

Kristýna Kuncová
Lektor | KMA
Telefon 951 55 3266
Místnost K 287 (3040)
Teorie integrálu, Kurzweilův integrál a jeho zobecnění

Stefanos Lappas, Ph.D.

Stefanos Lappas
Vědecký pracovník | KMA
Telefon
Místnost ZIRKON

Dr. rer. nat. Malte Laurens Kampschulte,

Malte Laurens Kampschulte
Vědecký pracovník | KMA
Telefon 951 55 3270
Místnost K 232 (3215)
Variační počet, geometrická teorie míry, mechanika kontinua, parciální diferenciální rovnice, nelineární analýza

doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

Roman Lávička
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3202
Místnost K 388
Matematická analýza, hyperkomplexní analýza. Aplikace teorie reprezentací Lieových grup a superalgeber. Konstrukce Gelfand-Tsetlinových bází pro polynomiální řešení invariantních diferenciálních rovnic.

doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.

Matúš Maciak
Odborný asistent | KPMS
Telefon 951 55 3280
Místnost K 151 (2027)

Jun Maillard, Ph.D.

Jun Maillard
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Homologická algebra, teorie kategorií.

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Josef Málek
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3220
Místnost K 356 (4028)
Analýza nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic popisujících mechanické, tepelné či chemické procesy v tekutinách, pevných látkách a směsích. Termodynamika a mechanika nenewtonských tekutin.

Oleksandr Minakov, Ph.D.

Oleksandr Minakov
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3267
Místnost K 226 (4010)
Integrovatelné parciální diferenciální rovnice: dlouhodobá asymptotická analýza problémů počáteční hodnoty s krokovými počátečními daty (Kortewegova - de Vriesova rovnice, Camassa - Holmova rovnice, nelineární Schrödingerova rovnice atd.). Přímé a inverzní rozptylové transformace pro neklesající a zvyšující se potenciály. Riemann-Hilbertovy problémy a asymptotické metody pro oscilační Riemann-Hilbertovy problémy. Další zájmy: ortogonální polynomy, Painlevé rovnice, náhodné matice.

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.

Vlasta Moravcová
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3235
Místnost K 427 (5012)
Didaktika matematiky, zejména geometrie; dějiny a didaktika deskriptivní geometrie; syntetická geometrie.

Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.

Stanislav Nagy
Odborný asistent | KPMS
Telefon 951 55 3383
Místnost K 487 (5034)

Ing. Lucie Naxerová,

Lucie Naxerová
THP | KPMS
Telefon 951 55 3287
Místnost K 134 (2026)

Dr. Re O'Buachalla,

Re O'Buachalla
Můj výzkum se týká nekomutativní geometrie kvantových grup a jejich kvantových homogenních prostorů, zejména kvantové vlajkové variety. Pro svoji práci používám směs Hopfových algeber, monoidních kategorií, Lieovy teorie, komplexní a Kählerovy geometrie, C* -algeber a neomezené teorie operátorů.

Sebastian Opper, Ph.D.

Sebastian Opper
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Teorie reprezentací algeber a derivované kategorie.

Hana Orosová,

Hana Orosová
THP | KNM
Telefon 951 55 3364
Místnost K 459 (5019)

Dayoon Park, Ph.D.

Dayoon Park
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Teorie čísel.

RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.

Zuzana Patáková
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost K 313 (4011)
Diskrétní a výpočetní geometrie, algebraická a topologická kombinatorika.

doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

Michal Pavelka
Mé hlavní dva vědecké zájmy jsou: Geometrická nerovnovážná termodynamika a teoretická elektrochemie. V tom prvním typicky spojuji hamiltonovskou mechaniku s gradientní dynamikou, zatímco v tom druhém simuluji vodíkové palivové články a redoxní průtočné baterie. Vyučuji dva předměty, které tato témata obsahují.

Mgr. Markéta Pavlíková, M.Sc.

Markéta Pavlíková
Vědecký pracovník | KPMS
Telefon 951 55 3342
Místnost K 406 (5006)

doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Michal Pešta
Odborný asistent | KPMS
Telefon 951 55 3400
Místnost K 234 (3020)

prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

Luboš Pick
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3264
Místnost K 256 (3027)
Prostory funkcí, symetrisace, prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, Orliczovy prostory, Lorentzovy prostory, vnoření, kompaktní vnoření, optimalita, logaritmické Sobolevovy nerovnosti na prostorech s pravděpodobnostní mírou, analýza nekonečně mnoha proměnných v pravděpodobnostním prostoru, věty o stopách, regularita řešení diferenciálních rovnic, optimální partnerské páry prostorů funkcí, teorie interpolací, teorie aproximací, omezenost a  kompaktnost operátorů, míra nekompaktnosti, supremální oparátory, integrální operátory, diskretisace, váhové nerovnosti, elementární témata z analýzy, základní nerovnosti a odhady, rekreační matematika, historie matematiky, popularisace matematiky, překlady knih.

Helena Pištěková,

Helena Pištěková
THP | KMA
Telefon 222 323 390
Místnost K 279 (3032)

doc. RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.

Dušan Pokorný
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3209
Místnost K 386 (4043)
Reálná analýza (konvexní funkce, zobecnění konvexity), fraktální geometrie (fraktální křivosti), integrální geometrie (křivosti pro singulární množiny), další náhodná témata (Tukeyova hloubka, stochastické procesy)

prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.

Milan Pokorný
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3397
Místnost K 357 (4029)
Matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic, zejména rovnic matematické mechaniky a termodynamiky tekutin. Existence řešení, regularita, kvalitativní vlastnosti řešení.

Michala Polanecká, DiS.

Michala Polanecká
THP | KPMS
Telefon 951 55 3287
Místnost K 134 (2026)

Stefano Pozza, Dr., Ph.D.

Stefano Pozza
Odborný asistent | KNM
Telefon
Místnost

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Dalibor Pražák
Docent | KMA
Telefon 951 55 3250
Místnost K 280 (3033)
Parciální diferenciální rovnice (existence a regularita řešení, chování pro velké časy, odhady dimenze atraktorů). Další zájmy: dynamické systémy, teorie her, nestandardní analýza.

Ing. Vít Procházka, Ph.D.

Vít Procházka
| KPMS
Telefon 951 55 3272
Místnost K 124 (2013)

Mgr. Vít Průša, Ph.D.

Vít Průša
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 3210
Místnost K 354 (4026)
Termodynamika kontinua, fenomenologický popis nelineární odezvy komplexních materiálů, nenewtonovské tekutiny, stabilita proudění.

doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

Pavel Příhoda
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie okruhů.

doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.

Pavel Pyrih
Docent | KMA
Telefon 951 55 3268
Místnost K 227 (4011)
Teorie kontinuí, konstrukce prostorů s danými vlastnostmi, lokální vlastnosti kontinuí, homogenita kontinuí.

prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Jan Rataj
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3208
Místnost K 384 (4044)
(Geometrická) teorie míry, konvexní geometrie, integrální geometrie (zejména míry křivosti množin se singularitami a jejich integrálně-geometrické vztahy), stochastická geometrie.

RNDr. Ing. Jaroslav Richter,

Jaroslav Richter
THP | MÚUK
Telefon 951 55 3206
Místnost K 381 (4046)
Uživatelská podpora

RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D.

Martin Rmoutil
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3225
Místnost K 452 (5045)
Reálná a funkcionální analýza, zejména různé problémy na pomezí těchto dvou disciplín, například diferencovatelnost (lipschitzovských) funkcí, množiny výjimečných bodů atd.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Jarmila Robová
Docent | KDM
Telefon 951 55 3355
Místnost K 456 (5043)
Didaktika matematiky - didaktika geometrie, užití technologií ve výuce, profesní vidění učitelů

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Mirko Rokyta
Docent | KMA
Telefon 951 55 3269
Místnost K 229 (3014)
PDR, zejména hyperbolické systémy zákonů zachování; numerická analýza, zejména metoda konečných objemů, popularizace matematiky

Bernardo Rossi, Ph.D.

Bernardo Rossi
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (4.p.)
Univerzální algebra.

prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.

Tomáš Roubíček
Vědecký pracovník | MÚUK
Telefon 951 55 3213
Místnost K 393 (4039)
Aplikovaná matematická analýza, parciální diferenciální rovnice, matematické modelováni v mechanice a fyzice spojitých prostředí a materiálové vědě a inženýrství, termodynamika, teorie optimalizace, a numerická analýza.

doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.

Pavel Růžička
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie svazů, teorie modulů.

Liran Shaul, Ph.D.

Liran Shaul
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Komutativní algebra, homologická algebra, derivované kategorie.

doc. Sebastian Schwarzacher, Dr.

Sebastian Schwarzacher
Vědecký pracovník | KMA
Telefon 951 55 3402
Místnost K 231 (3013)
Nelineární parciální diferenciální rovnice (existence, jednoznačnost, regularita, numerická analýza). Dynamika tekutin (struktura, interakce, ne-Newtonovaká tekutina). Variační počet (nestandardní růst, elastická tělesa). Numerické výpočty pro PDR (časová schémata, řád konvergence, Galerkinovy metody). Analýza evolučních nelineárních PDR (proměnné oblasti, vnitřní geometrie, systémy s proměnlivým kontaktem).

doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.

Antonín Slavík
Docent | KDM
Telefon 951 55 3395
Místnost K 451
Matematická analýza (zejména diferenciální rovnice a teorie integrálu), historie matematiky, kombinatorika, rekreační matematika, programování ve Wolfram Mathematica.

RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.

Lenka Slavíková
Odborný asistent | KMA
Telefon 951 55 3368
Místnost K 480 (5027)
Banachovy prostory funkcí, prostory Sobolevova typu, lineární a multilineární multiplikátory, singulární integrální operátory, maximální funkce, váhové nerovnosti

doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.

Petr Somberg
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3398
Místnost K 353 (4025)
Diferenciální a algebraická geometrie, Lieovy grupy a algebry (klasické, afinní, super) a jejich representační teorie, Homogenní prostory (vlajkové variety, (lokální) symetrické prostory, reduktivní prostory), Homogenní vektorové bundly a jejich ekvivariantní homomorfismy, Konečné reflexní grupy a jejich geometrie, Homotopie a (ko)homologické teorie (ekvivariantní spektra), Kvantové grupy a nekomutativní geometrie (kvantové homogenní prostory.)

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Vladimír Souček
Profesor | MÚUK
Telefon 951 55 3205
Místnost K 379 (4048)
Invariantní diferenciální operátory na varietách s danou geometrickou strukturou. Zobecněné Cartanovy geometrie, a speciálně parabolické geometrie. Cliffordova analýza v jedné a ve víc proměnných. Aplikace teorie reprezentací v analýze. Exaktní komplexy invariantních diferenciálních operátorů.

doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Ondřej Souček
Odborný asistent | MÚUK
Telefon 951 55 2536
Místnost A 1141 (1215)
Matematické modelování a numerické výpočty v pozemské a planetární geofyzice (slapově buzená deformace, disipace a transportní procesy v  nitrech ledových měsíců Europa a Enceladus, numerické modelování evoluce pevninských ledovců na Zemi a na Marsu); Termodynamika a mechanika kontinua (konstitutivní teorie komplexních materiálů, termodynamika a  mechanika kontinua na površích, terdmodynamické modelování okrajových podmínek); Teorie směsí (heterogenní katalýza, proudění pórézním prostředím, částečné tavení a transport taveniny)

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Jiří Spurný
Profesor | KMA
Telefon 951 55 3261
Místnost K 224 (4008)
Integrální reprezentace konvexních množin; Choquetova teorie; Banachovy prostory a algebry; operátorové prostory a jejich geometrické a  topologické vlastnosti

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.

Jakub Staněk
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3215
Místnost K 428 (5013)
Pravděpodobnost, stochastická geometrie, prostorová statistika.

doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.

David Stanovský
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Neasociativní algebraické struktury, samodistributivita a algebraické invarianty uzlů, univerzální algebra, automatické dokazování.

RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Petra Surynková
Odborný asistent | KDM
Telefon 951 55 3235
Místnost K 427 (5012)

doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

Jan Šaroch
Docent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Množinové aspekty teorie modulů.

doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

Zbyněk Šír
Docent | MÚUK
Telefon 951 55 3219
Místnost K 349 (4021)
Výuka různých geometrických předmětů souvisejících s abstraktní a aplikovanou geometrií. Vědecky se zajímám o Geometrické modelování a související geometrické aplikace, o teoretickou diferenciální geometrii a o historii geometrie.

Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.

Dalibor Šmíd
Lektor | MÚUK
Telefon 951 55 3204
Místnost K 378
Výuka matematických kurzů pro studenty matematiky, fyziky a učitelství.

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Jan Šťovíček
Docent | KA
Telefon 951 55 3241
Místnost K 337
Teorie reprezentací asociativních algeber, homologická algebra, souvislosti s homotopickou teorií a algebraickou geometrií.

doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.

Petr Tichý
Docent | KNM
Telefon 951 55 3391
Místnost K 484 (5030)
Vývoj a analýza metod pro řešení problémů numerické lineární algebry a maticových výpočtů, a jejich aplikace při aproximaci funkcí, v numerické optimalizaci a v high-performance computing.

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Jan Trlifaj
Profesor | KA
Telefon 951 55 3230
Místnost K 311 (4010)
Teorie reprezentací, komutativní a homologická algebra.

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

Jiří Tůma
Docent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Reprezentace svazů, aplikace algebry v informatice.

prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

Miroslav Tůma
Profesor | KNM
Telefon 951 55 3387
Místnost K 481 (5018)
řešení rozsáhlých a řídkých soustav lineárních algebraických rovnic přímými a předpodmíněnými iteračními metodami

RNDr. Karel Tůma, Ph.D.

Karel Tůma
Zabývám se chováním složitých materiálů, jak tekutin, tak pevných látek, které disipují energii. Příkladem jsou nenewtonské tekutiny se složitou reologií, jako jsou viskoelastické tekutiny nebo slitiny s tvarovou pamětí procházející martenzitickou transformací. Provádím numerické simulace těchto modelů pomocí metody konečných prvků s aplikacemi v souvisejících oblastech.

Mgr. Martina Vaváčková,

Martina Vaváčková
THP | KA
Telefon 951 55 3420
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Grantová manažerka.

doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.

Benjamin Vejnar
Docent | KMA
Telefon 951 55 3366
Místnost K 479 (5026)
Obecná topologie, teorie kontinuí, polské prostory, borelovské redukce, topologické dynamické systémy

RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.

Václav Vlasák
Lektor | KMA
Telefon 951 55 3258
Místnost K 228 (3012)
Klasická deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza

Jordan Williamson, Ph.D.

Jordan Williamson
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Ekvivariantní stabilní homotopie, derivovaná komutativní algebra.

Pavlo Yatsyna, Ph.D.

Pavlo Yatsyna
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Teorie čísel: kvadratické formy, mříže, diskrétní geometrie, celočíselné symetrické matice, algebraická teorie grafů.

doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.

Miloš Zahradník
Docent | KMA
Telefon 951 55 3368
Místnost K 210 (4007)
Matematická statistická fyzika. Kombinace analytických, pravděpodobnostních ale i kombinatorických metod při studiu rovnovážných stavů (matematicky: "Gibbsovských měr") velkých systémů o mnoha interagujících komponentách. Možná témata bakalářských prací s dalšími partiemi matematiky ležícími na pomezí analýzy, algebry, diskrétní matematiky a s aplikacemi, zvláště ve fyzice. Na úrovni koníčka: meteorologie a matematické aspekty jejích dat.

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

Miroslav Zelený
Docent | KMA
Telefon 951 55 3403
Místnost K 208 (4005)
Deskriptivní teorie množin. Reálná a harmonická analýza.

Dmitrii Zhuk, Ph.D.

Dmitrii Zhuk
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3317
Místnost K 315 (4059)
Clone theory, computational complexity, constraint satisfaction problems

doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

Jan Žemlička
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Strukturní teorie okruhů. Moduly a abelovské grupy. Abelovské kategorie.