Bc. Martina Kašparová

Pracoviště
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3203
E-mail
kasparova@karlin.mff.cuni.cz
Místnost / budova
K 377 (4050), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208