prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3288
E-mail
Tomas.Cipra@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~cipra
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 125 (2015), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8