doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3400
E-mail
Michal.Pesta@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pesta
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 234 (3020), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208