prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3220
Fax
2223 23 394
E-mail
Josef.Malek@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~malek/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 356 (4028), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8