Časopis CMUC

COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE

Čtvrtletně vydávaný časopis založený E. Čechem. Obsahuje důležité výzkumné články a omezený počet pozvaných výzkumných článků, které pokrývají teoretickou i aplikovanou matematiku.

CMUC je indexován v MathSciNet, Zentralblatt für Mathematik, Scopus a Emerging Sources Citation Index.

ISSN 0010-2628 tištěná verze, 1213-7243 elektronická verze