Respirium

Respirium je prostor ve veřejné budově, který je určený pro oddech.

V karlínské budově MFF se respirium nachází v suterénu (tj. v prvním podzemním podlaží). Nejjednodušší cesta do respiria je jít po vstupu do budovy vlevo kolem nápojových automatů, projít skleněnými dveří, sejít dolů po schodech, poté doleva a na pravé straně chodby hledat dveře s nápisem "Respirium". Respirium je volně přístupné v pracovní dny 8.00–20.00, ale může se tam konat i nějaká plánovaná akce, viz cedulka u dveří nebo webová stránka s rezervacemi:

Provozní řád Respiria

Respirium je prostor v suterénu karlínské budovy MFF, určený výhradně pro studenty a zaměstnance MFF, a to především k činnostem, které souvisejí s výukou či na ni navazují.

Respirium lze dále využít pro další akce pořádané členy akademické obce matematické sekce MFF UK. Evidenci a rezervaci takových akcí (déle jen „plánované akce“) provádí H. Jandová (KPMS) na adrese: hana.jandova@mff.cuni.cz. Plánované akce podléhají schválení proděkana pro matematickou sekci.

Program plánovaných akcí je vyvěšen u vstupu do Respiria a na webových stránkách na adrese: http://www.karlin.mff.cuni.cz. Pro plánované akce je k dipozici dataprojektor a plátno. Klíče od skříňky, ve které je uzamčeno ovládání dataprojektoru, předá po dohodě organizátorovi plánované akce H. Jandová a po akci je od něj opět převezme.

Respirium je volně přístupné v pracovních dnech v době od 8:00 do 20:00, je však třeba ho uvolnit nejpozději 15 minut před začátkem každé plánované akce. Respirium není určeno k dlouhodobému ukládání osobních věcí. Návštěvníci Respiria jsou žádáni, aby v prostorách Respiria i v přilehlém prostoru dvora zachovávali pořádek a přiměřený klid.

V Respiriu je dosažitelný bezdrátový internet (eduroam). Pro potřeby uživatelů Respiria je dále volně k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba, základní sada nádobí ve skříňce u dveří do dvora. Náhradní fixy na tabuli je možno vyzvednout na vrátnici karlínské budovy.

V případě, že některá z těchto věcí chybí nebo je poškozena, kontaktujte prosím paní Jandovou, případně proděkana sekce. Součástí zařízení jsou i police s knihami a časopisy. Prosíme, aby návštěvníci Respiria nevynášeli žádný z výše uvedených předmětů z prostor Respiria a aby je vraceli zpět na jejich místo.

V Praze, 14. 4. 2017

Marta Olšinová doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
správkyně budovy Karlín proděkan pro matematickou sekci