Semináře matematické sekce

Katedra Pravidelný čas Název Vedoucí semináře Poznámka
KA Pondělí 15:30 Algebraický seminář J. Trlifaj  
KA Pondělí 16:00 Seminář z logiky J. Krajíček  
KA Úterý 15:40 Algebraické kolokvium V. Kala, Z. Patáková  
KA Středa 14:00 Seminář z teorie čísel V. Kala  
KDM Čtvrtek 10:00 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu G. A. Monteiro, A. Slavík  
KDM Čtvrtek 14:00 Seminář katedry didaktiky matematiky M. Rmoutil Nepravidelně
KMA Pondělí 14:00 Topologický seminář M. Hušek, B. Vejnar  
KMA Středa 9:00 Seminář z prostorů funkcí S. Hencl, L. Pick  
KMA Středa 10:40 Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí L. Pick, J. Vybíral, V. Musil  
KMA Středa 15:40 Seminář z reálné a abstraktní analýzy P. Holický, L. Zajíček  
KMA Pátek 9:00 Seminář z teorie reálných funkcí P. Holický, L. Zajíček, M. Zelený  
KNM, MUUK Pondělí 15:40 Nečasův seminář z mechaniky kontinua M. Feistauer, J. Haslinger, M. Kružík, Š. Nečasová iCal
KNM, MUUK Středa 9:00 Modelování materiálů - teorie, redukce modelů a efektivní numerické metody J. Málek, Z. Strakoš, K. Tůma  
KNM Středa 17:30 Matematické problémy nematematiků K. Henclová, I. Hnětynková Co 2 týdny
KNM Čtvrtek 14:00 Seminář numerické matematiky V. Kučera, I. Hnětynková, P. Tichý iCal
KNM Pátek 9:00 Current Problems in Numerical Analysis M. Křížek, P. Kůs, J. Šístek, T. Vejchodský  
KPMS Středa 15:40 Beseda KPMS D. Hlubinka, J. Večeř Co 2 týdny
KPMS Středa 15:40 Statistický seminář M. Maciak, S. Nagy Co 2 týdny
KPMS Čtvrtek 9:00 Stochastické programování a aproximace P. Lachout  
KPMS Pátek 8:10 Aktuárský seminář L. Mazurová  
MUUK Úterý 9:00 Seminář z parciálních diferenciálních rovnic E. Feireisl, Š. Nečasová, M. Pokorný  
MUUK, KPMS Úterý 15:40 Seminář ze stochastické geometrie J. Rataj Co 2 týdny
MUUK Úterý 16:00 Seminář nekomutativni geometrie a topologie P. Somberg, R. O'Buachalla  
MUUK Středa 13:30 Kohomologie v algebře, geometrii, fyzice a statistice P. Somberg, R. Golovko  
MUUK Čtvrtek 14:00 Matematické metody kvantové teorie pole E. Boffo, B. Jurčo  
MUUK Pátek 9:00 Seminář z diferenciální geometrie P. Somberg  
MUUK Pátek 10:40 Seminář z harmonické analýzy R. Lávička, V. Souček