Cooperatio "SCI - Mathematics"

Koordinátor a Rada

Koordinátor projektu:

Rada:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh níže v části „Dokumenty ke stažení“.

Cesty a hosté z Cooperatio

Žádosti o finance na přijímání hostů a cestování z prostředků Cooperatio je možno podávat průběžně po celý daný rok, s těmito omezeními:

Pro rok 2024:

Žádosti na rok 2024 podávejte na následujícím formuláři: Formular_Podpora_Cooperatio_2024.xlsx

Vyplněný formulář odešlete prosím na adresu dolejsi@karlin.mff.cuni.cz.

Číslo účtu MFF, ze kterého se účtují jak schválené cesty, tak výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Cooperatio, je 300-04/300COOP.

Dokumenty ke stažení

Archiv