RNDr. Ing. Jaroslav Richter

Pracoviště
Matematický ústav UK
Knihovna fakulty
Telefon
95155 3206
E-mail
jaroslav.richter@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~richter
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 381 (4046), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8