RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.

Pracoviště
Katedra matematické analýzy
Telefon
95155 3258
E-mail
vlasakv@karlin.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~vlasakv/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 228 (3012), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8