Přístup k elektronické poště v Karlíně

Webmail

Před kliknutím na některou webmail aplikaci v tabulce níže vezměte prosím na vědomí:

SquirrelMail

SquirrelMail

Poslední verze modifikovaná pro prostředí v Karlíně.

Při přechodu ze staré verze můžete být po prvním přihlášení dotázáni na vyplnění jména (pokud jej nemáte ve staré verzi vyplněno).

Roundcube

Roundcube

Roundcube je modernější klient než SquirrelMail.

RainLoop

RainLoop

Moderní klient podobný Gmailu - přizpůsobený i pro použití na mobilech. Existuje demo verze na stránkách tvůrců.

Konfigurace IMAP a SMTP

Toto je nastavení pro IMAP a SMTP klienty (Thunderbird, Outlook, Icedove, ...)

IMAP

Server: imap.karlin.mff.cuni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS

SMTP

Server: smtp.karlin.mff.cuni.cz
Port: 25
Zabezpečení: STARTTLS

V případě komentářů, nejasností či otázek neváhejte kontaktovat správu sítě (tel. 3206 nebo 3216).