E-mail v Karlíně

Obsah:

Přístup k e-mailu přes webmail

Před kliknutím na některou webmail aplikaci v tabulce níže vezměte prosím na vědomí:

SquirrelMail

SquirrelMail

Poslední verze modifikovaná pro prostředí v Karlíně.

Roundcube

Roundcube

Roundcube je modernější klient než SquirrelMail.

RainLoop

RainLoop

Moderní klient podobný Gmailu - přizpůsobený i pro použití na mobilech. Existuje demo verze na stránkách tvůrců.

Konfigurace IMAP a SMTP

Toto je nastavení pro IMAP a SMTP klienty (Thunderbird, Outlook, Icedove, Mail, ...)

IMAP (příchozí pošta)

Server: imap.karlin.mff.cuni.cz
Port: 993
Zabezpečení (šifrování): Ano (SSL/TLS)
Přihlašovací údaje: pro karlínský účet (tj. login např. novak)

SMTP (odchozí pošta)

Server: smtp.karlin.mff.cuni.cz
Port: 465
Zabezpečení (šifrování): Ano (SSL/TLS)
Přihlašovací údaje: stejné jako u příchozí pošty

V případě komentářů, nejasností či otázek neváhejte kontaktovat správu sítě (tel. 3206, 3237 nebo 3216).

Automatická odpověď Mimo kancelář (Out of office)

Pro nastavení automatické odpovědi Mimo kancelář (např. z důvodu dovolené) použijte následující postup:

  1. Přejděte na stránku https://www2.karlin.mff.cuni.cz/network/vacation/, kde se přihlaste svým karlínským účtem (tj. stejnými údaji jako do e-mailu)
  2. Vyberte období, po které se má automatická odpověď posílat: prvním kliknutím na den v kalendáři vyberte počáteční datum, druhým kliknutím na den v kalendáři vyberte koncové datum (lze takto vybrat i stejný den) - vybrané období se pak barevně zvýrazní. Pokud se omylem při klikání spletete, můžete období dalšími kliknutími (první je začátek, druhé konec) zase opravit.
  3. Do políček "Subject" a "Message" napište předmět a text automatické odpovědi.
  4. Uložení nastavení proveďte tlačítkem "Odeslat" - v horní části stránky se pak objeví potvrzení o nastavení automatické odpovědi na vybrané období.