prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3278
E-mail
Viktor.Benes@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~benesv
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 126 (2014), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8