RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3418
E-mail
coupek@karlin.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 151 (2027), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8