prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3208
E-mail
Jan.Rataj@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rataj/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 384 (4044), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8