doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.

Pracoviště
Katedra matematické analýzy
Telefon
95155 3268
E-mail
Pavel.Pyrih@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pyrih
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 227 (4011), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8