Magisterské programy

Studijní plány 2020/2021

Studijní plány 2019/2020

Studijní plány 2018/2019

Podrobnější informace od garantů jednotlivých programů.

MATEMATICKÉ STRUKTURY

Garant: Jan Šťovíček

Základní informace

Podrobnější požadavky ke státnicím

 
MATEMATIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Garant: Pavel Příhoda

Základní informace

Podrobnější požadavky ke státnicím

 
NUMERICKÁ A VÝPOČTOVÁ MATEMATIKA

Garant: Petr Knobloch

Základní informace

Podrobnější požadavky ke státnicím

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VE FYZICE A TECHNICE

Garant: Josef Málek

Základní informace

Podrobnější požadavky ke státnicím

 
PRAVDĚPODOBNOST, MAT. STATISTIKA A EKONOMETRIE

Garant: Marek Omelka

Základní informace

Podrobnější požadavky ke státnicím

FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

Garant: Martin Branda

Oficiální informace

 

UČITELSTVÍ MATEMATIKY

Garant: Jarmila Robová

Doplňující informace

 
UČITELSTVÍ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Garant: Zbyněk Šír

Doplňující informace