Magisterské programy

Oficiální stránka studijních plánů (Karolínek)

Podrobnější informace od garantů jednotlivých programů.

MATEMATICKÉ STRUKTURY

Garant: Jan Šťovíček

Podrobnější požadavky ke státnicím

Začátek od 2020/2021 Začátek do 2019/2020

 
MATEMATIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
NUMERICKÁ A VÝPOČTOVÁ MATEMATIKA

Garant: Václav Kučera

Doplňující informace garanta

 

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VE FYZICE A TECHNICE

Garant: Josef Málek

Informace o programu

 
PRAVDĚPODOBNOST, MAT. STATISTIKA A EKONOMETRIE

Garant: Marek Omelka

Doplňující informace garanta

 
FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

Garant: Martin Branda

Doplňující informace garanta

 
UČITELSTVÍ MATEMATIKY

Garant: Jarmila Robová

Doplňující informace

 
UČITELSTVÍ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Garant: Zbyněk Šír

Doplňující informace