prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Matematický ústav UK
Telefon
95155 3205
222323394
Fax
2223 23 394
E-mail
Vladimir.Soucek@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~soucek
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 379 (4048), 3. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8