Bakalářské programy

Podrobnější informace od garantů jednotlivých programů

OBECNÁ MATEMATIKA

Garant: Štěpán Holub

Informace o programu

 
FINANČNÍ MATEMATIKA
MAT. PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Garant: David Stanovský

 
 
 
MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ

Garant: Josef Málek

Informace o programu

 

MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Garant: Jarmila Robová

Doplňující informace

 
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Garant: Zbyněk Šír

Doplňující informace