Doktorské programy

P4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika

Garant: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

P4M2 Geometrie, topologie, a globální analýza

Garant: prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.

P4M3 Matematická analýza

Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

P4M6 Numerická a výpočtová matematika

Garant: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.

P4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky

Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

P4M9 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Garant: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.