Pro studenty

Bakalářský program Matematika nabízí tříleté bakalářské programy zaměřené na přípravu na magisterské studium, na praxi nebo na pedagogickou dráhu.

Studium matematiky vás naučí nebát se zdánlivě složitých problémů. Budete si je umět rozložit na jednodušší části, ty postupně zdolat a složit z nich řešení původního problému. Získáte schopnost přesného analytického myšlení a vybrousíte si schopnost logické dedukce. Právě těchto schopností si zaměstnavatelé na našich absolventech nejvíce cení.

Jen malá část našich absolventů se stává vědci nebo vysokoškolskými pedagogy a zabývá se během svého profesního života výhradně matematikou. Většina absolventů volí praktickou dráhu v jiném oboru, ve kterém využívá své znalosti matematiky a schopnosti logického myšlení.

Díky tomu je jejich uplatnění nesmírně rozmanité. Naši absolventi pracují v bankách, pojišťovnách a finančních institucích, obchodují, řeší složité problémy pro velké mezinárodní firmy, analyzují a programují komplikované výpočetní systémy nebo podnikají. S absolventy matematiky se setkáte takřka kdekoli. Často jsou ve svém novém oboru úspěšnější než lidé, kteří jej původně vystudovali.

V rámci bakalářského studia nabízíme následující zaměření:

Obecná matematika

Naše vlajková loď. V prvním dvouletí získáte základy vyšší matematiky, které jsou potřebné jak v teoretických, tak aplikovaných oborech matematiky. Budete studovat matematickou analýzu, algebru, geometrii, základy numerické matematiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Matematika pro informační technologie

Moderní atraktivní program na pomezí matematiky a informatiky, který připraví na navazující studium i na odchod do praxe.

Finanční matematika

Oblíbený prakticky zaměřený program s dlouhou tradicí. Budete studovat užší základy matematiky doplněné o předměty poskytující aplikované znalosti z oblasti financí, bankovnictví a pojišťovnictví.

Garant studijního programu

Studijní informační systém