Informace o počítačové síti v Karlíně

O síť a počítačové služby v Karlíně se starají tito správci:

Jméno Kontakt (kancelář, telefon, e-mail) Hlavní oblast
Jaroslav Richter K381, 95155 3206, richter@karlin.mff.cuni.cz podpora uživatelů, zakládání účtů, registrace počítačů
Martin Trčka K381, 95155 3237, trcka@karlin.mff.cuni.cz počítačové učebny
Oldřich Ulrych K387, 95155 3216, ulrych@karlin.mff.cuni.cz síť a servery

(Pokud si nejste jisti, koho kontaktovat, obraťte se na libovolnou osobu výše, informace si předáme.)

Počítačové služby pro studenty

Počítačové služby pro učitele, zaměstnance, doktorandy, hosty

Poznámka týkající se bezpečnosti (phishing)

Žádný z karlínských správců nepotřebuje znát heslo k vašemu účtu a už vůbec o něj nebude žádat přes e-mail. Pokud vám tedy e-mailem přijde zpráva, abyste sdělili nebo na nějaké (pochybné) webové stránce zadali své přihlašovací údaje (protože jinak dojde do 24 hodin k zablokování nebo smazání všech vašich dat), půjde s největší pravděpodobností o podvod, tzv. phishing.

Jedinou výjimkou je univerzitní systém CAS, který jednou ročně připomene uživateli, že za 14 dní dojde k exspiraci jeho hesla a že si ho má na stránce https://ldapuser.cuni.cz/account/password/nomenu/1 změnit. Ale u správce J. Richtera nebo O. Ulrycha si můžete i exspirované heslo změnit (nebo alespoň platnost hesla prodloužit).

Pokud jste na pochybách, zda je nějaká e-mailová zpráva pravá, nebo zda jde o podvod, klidně se na nás (správce) s dotazem obraťte.