Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jménoStudium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednacíUloženo
Cesneková, Ivana, Bc.prezenční/navazující magisterské
MPMSE, 1. r.
Stud/Vše/98317. 9. 2018
Hasan, Majd, Bc.prezenční/navazující magisterské
MMIT, 1. r.
Stud/Vše/172411. 10. 2018

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.