Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jménoStudium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednacíUloženo
Čírtek, Jiříprezenční/bakalářské
MOM, 1. r.
Stud/Opi/498/1726. 4. 2017

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.