Podklady pro jednání AS

Vážené členky a členové akademické obce MFF,
na této stránce jsou uveřejňovány materiály, jimiž se zabývá AS.

Materiály k 236. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 23. 5. 2018

Materiály k 235. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 18. 4. 2018

Materiály k 234. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 28.3. 2018

Materiály k 233. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 28.2. 2018

Materiály k 232. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 17. 1. 2018

Materiály k 231. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 29. 11. 2017

Materiály k 230. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání AS svolanému na 15. 11. 2017

Materiály k 229. zasedání AS MFF UK

Materiály k 228. zasedání AS MFF UK

Materiály k 227. zasedání AS MFF UK

Materiály k 226. zasedání AS MFF UK

Materiály k 224. zasedání AS MFF UK

Materiály k 223. zasedání AS MFF UK

Materiály k 222. zasedání AS MFF UK

Materiály k 221. zasedání AS MFF UK

Materiály k 220. zasedání AS MFF UK

Materiály k 219. zasedání AS MFF UK

Materiály k 218. zasedání AS MFF UK

Materiály k 217. zasedání AS MFF UK

Materiály k 216. zasedání AS MFF UK

Materiály k 215. zasedání AS MFF UK

Materiály k 213. zasedání AS MFF UK

Materiály k 212. zasedání AS MFF UK

Materiály k 211. zasedání AS MFF UK

Materiály k 210. zasedání AS MFF UK

Materiály k 209. zasedání AS MFF UK

Materiály k 208. zasedání AS MFF UK

Materiály k 207. zasedání AS MFF UK

Materiály k 206. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 205. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 204. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 201. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 200. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 199. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 198. zasedání AS MFF UK

ve středu 15. 1. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály budou průběžně doplňovány.

Materiály ke 197. zasedání AS MFF UK

ve středu 11. 12. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 196. zasedání AS MFF UK

ve středu 27. 11. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 195. zasedání AS MFF UK

ve středu 6. 11. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Hlasování o podpoře kandidátů na rektora na 194. zasedání AS MFF UK dne 9. října 2013

Dopis předsedy Akademického senátu MFF UK doc. RNDr. J. Dolejšího, CSc., předsedovi Akademického senátu UK prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc.

Zápis ze 194. zasedání AS MFF UK (pro hlasování o podpoře kandidátů viz dvanáctý bod jednání).

Pozvánka na předvolební zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na pátek 18. října 2013 od 10:00 hod. do Modré posluchárny, Celetná 20 (2. patro), místnost 140

Materiály ke 194. zasedání AS MFF UK

ve středu 9. 10. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 193. zasedání AS MFF UK

ve středu 12. června 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Zajímavé k přečtení

Materiály ke 192. zasedání AS MFF UK

ve středu 15. května 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Návrh změn vnitřních předpisů UK – vnitřní mzdový předpis, Statut UK (znaky UK a fakult)

Materiály ke 191. zasedání AS MFF UK

ve středu 3. dubna 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 190. zasedání AS MFF UK

ve čtvrtek 7. března 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Zajímavé k přečtení

Materiály ke 189. zasedání AS MFF UK

9. ledna 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 188. zasedání AS MFF UK

5. prosince 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 187. zasedání AS MFF UK

14. listopadu 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k mimořádnému 186. zasedání AS MFF UK

17. října 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 185. zasedání AS MFF UK

2. října 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 184. zasedání AS MFF UK

27. června 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 183. zasedání AS MFF UK

30. května 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 181. zasedání AS MFF UK

4. dubna 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 180. zasedání AS MFF UK

7. března 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem

Dokumenty k diskuzi o zkušenostech s dvoustupňovým studiem jsou dostupné pouze z fakultní domény.

Diskuze o povinnosti tělesné výchovy

Na březnovém zasedání AS MFF a zasedání studijní komise AS proběhla diskuze o tom, zda má být tělesná výchova na MFF povinným předmětem. Po dohodě hlavních účastníků byla další debata odložena přibližně na jaro 2009.

V následujích souborech předkládáme k veřejné diskuzi hlavní argumenty obou stran a relevantní materiály.

doc. P. Krtouš: úvod, shrnutí, odklad diskuze.

PaedDr. S. Stehno: argumenty, analýza TV testů, počty neplavců.

SKAS vyzval studenty, aby zaujali k této otázce svůj postoj. S názory některých z nich se můžete seznámit na stránkách SKAS.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.