Podatelna a příjem dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů, která je současně i adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě na fyzických nosičích:
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 – Nové Město, 1. suterén budovy

Úřední hodiny podatelny:
na samostatné stránce

Elektronická adresa podatelny:
podatelna@matfyz.cuni.cz

Identifikátor datové schránky UK:
piyj9b4

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, případně jiných parametrů:
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
*.XML (Extensible Markup Language Document),
*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
*.ODT (Open Document Text),
*.ODS (Open Document Spreadsheet),
*.ODP (Open Document Presentation),
*.TXT (prostý text),
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
*.PNG (Portable Network Graphics),
*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
*.GIF (Graphics Interchange Format),
*.ZIP (Archive File Format) – testován obsah komprimovaného souboru

Maximální velikost datové zprávy je 15 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
USB disk 3.0, USB disk 2.0, USB externí HDD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo jiné závady:
Při zjištění chybného formátu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému/operačním systému nebo na zpracovaných informacích, systém zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tj. zpráva není přijata a nemůže být ani doručena. Adresát o této skutečnosti nebude informován.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
Pokud podatelna MFF UK zjistí, že doručený analogový či digitální dokument je nečitelný či neúplný, obsahuje škodlivý kód či je ve formátu, ve kterém podatelna není schopna dokumenty přijímat, ale je schopna určit odesílatele dokumentu (a jeho kontaktní údaje jsou známé), vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě a následně stanoví další postup pro odstranění chyby.

 

Související předpis:
Opatření rektora č. 60/2018, Spisový řád Univerzity Karlovy