Poskytnutí informace na základě žádosti z 13. 11. 2022

Dotaz:

Konkrétně tímto ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, žádám Univerzitu Karlovu o to, aby mi Univerzita Karlova sdělila, zda Univerzita Karlova disponuje kompletně vybaveným restaurátorským pracovištěm včetně vybavení rentgenem a chemicko-technologickou-2- laboratoří pro pigmentovou analýzu a pro analýzu pojiv, když žádám Univerzitu Karlovu o to, aby mi Univerzita Karlova sdělila, zda Univerzita Karlova má ve svém vlastnictví nebo ve svém držení nebo v nájmu nebo v pachtu kompletně vybavené restaurátorské pracoviště včetně vybavení rentgenem a chemicko-technologickou laboratoří pro pigmentovou analýzu a pro analýzu pojiv.

Odpověď:

MFF UK nedisponuje kompletně vybaveným restaurátorským pracovištěm včetně vybavení rentgenem a chemicko-technologickou laboratoří pro pigmentovou analýzu a pro analýzu pojiv.