Poskytnutí informace na základě žádosti z 23. 11. 2021

Žádost o sdělení:

Na základě svobodného přístupu k informacím, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, žádám o sdělení, zda bylo Stanovisko k posouzení prvku náhody ve vztahu k hazardním hrám, autoři: Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. ze dne 04.09.2017, které zasílám přílohou této žádosti, vyhotoveno Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pokud ano, žádám také o sdělení, kdo byl objednatelem tohoto stanoviska a pro jaké účely bylo vyhotoveno a v jaké době.

Odpověď:

Předmětné stanovisko bylo vypracováno na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK na základě objednávky Generálního ředitelství cel v roce 2017.